Правила участі в голосуванні в рамках кампанії «Місто VS Урбазаври»

1. Загальні положення.

1.1. Кампанія «Місто VS Урбазаври» (далі – «Кампанія») проводиться ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» (код ЄДРПОУ 40102602), адреса: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15 (далі – «Організатор».

2. Умови проведення голосування в рамках Кампанії.

2.1. Голосування в рамках Кампанії (далі – «Голосування») проводиться з 24.05.2021 року з 12:00 по 14.06.2021 року до 12:00 (далі – «Строк проведення Голосування»).

2.2. Голосування проводиться Організатором на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та території проведення ООС (далі – «Територія проведення Голосування»), у мережі Інтернет, зокрема, у соціальній мережі Instagram та на веб-сайті Кампанії https://urbantransformation.myglo.com.ua/ (далі – «Сайт»).

2.3. Кампанія проводиться з метою трансформації занедбаних локацій у містах України за підтримки бренда gloTM (далі – «glo ™»).

3. Вимоги до учасників Голосування.

3.1. Учасником Голосування вважається особа, яка відповідає вимогам п. 3 цих Правил та належним чином виконала всі вимоги цих Правил.

3.2. До участі в Голосуванні запрошуються особи від 18 років, які проживають на Території проведення Голосування, та є користувачами Інтернету. Вік визначається станом на дату початку Голосування.

3.3. Учасниками Голосування не визнаються та не можуть бути такі особи незалежно від виконання ними умов цих Правил:

3.3.1. Особи віком до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи.

3.4. Учасники Голосування під час участі в Голосуванні зобов’язуються:

3.4.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.

3.4.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами.

3.4.3. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим учасникам Голосування.

3.4.4. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого учасника в Голосуванні.

3.4.5. Не впливати жодними способами на спотворення чи зміну результатів голосування, зокрема технічним втручанням у процес отримання та підрахунку голосів на Сайті.

3.5. Беручи участь в Голосуванні, учасник Голосування погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної згоди з цими Правилами.

3.6. Надання учасником Голосування недостовірних/некоректних даних, вказаних для участі в Голосуванні, зокрема щодо його номеру телефону, звільняє Організатора від обов’язку зарахувати голос такого учасника, і такий учасник Голосування втрачає право на подальшу участь у Голосуванні.

3.7.  Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Голосуванні учасників, які порушили обов’язки, передбачені в цих Правилах.

3.8. Учасник Голосування, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Голосуванні.

4. Умови участі в Голосуванні.

4.1. Для участі в Голосуванні необхідно протягом Строку проведення Голосування, що зазначений в п.2.1 цих Правил, виконати наступні дії:

4.1.1. Для Сайту:

4.1.1.1. Обрати локацію в одному з міст та вподобати її на Сайті; та/або

4.1.1.2. Обрати локацію в одному з міст та ввести свій номер телефону і код із СМС.

4.1.2. Для соціальної мережі  Instagram:

    1) Зробити фото чи відео з AR-маскою «Urbasaurus» локації, за яку учасник хоче проголосувати, та опублікувати в сторі в Instagram на особистій відкритій сторінці;

    2) Тегнути в сторі сторінку Кампанії @urbasaurus в Instagram.

4.2. Вимоги до фото- й відеосторі з AR-маскою «Urbasaurus», опублікованих в рамках Голосування:

4.2.1. Мають бути створеними особисто учасником Голосування, не можуть бути скопійованими з інших джерел або містити елементи, скопійовані з інших джерел.

4.2.2. Не можуть містити обрáз та інформації із закликами до воєнних дій чи сепаратизму, зображення або заклики, що пропагують повалення влади в Україні або проведення військових дій; містити зображення/імітацію державних символів (герб, прапор) будь-яких держав/невизнаних держав/республік тощо, будь-яких угруповань/об’єднань/партій/організацій тощо, крім тих що прямо передбачені цими Правилами.

4.2.3. Не повинні містити ненормативну лексику.

4.2.4. Не повинні містити графічну або текстову інформацію з погрозами чи обрáзами інших осіб або такої, що принижує людську честь та гідність, розпалює расову, національну, статеву, майнову, політичну, релігійну та/або будь-яку іншу ворожнечу й нетерпимість.

4.2.5. Не повинні мати ознаки реклами третіх осіб, в тому числі прихованої, та/або містити торговельні марки/логотипи третіх осіб.

4.2.6. Не повинні містити ознаки та/або елементи еротики чи порнографії.

4.2.7. Мають відповідати вимогам законодавства України, в тому числі не повинні містити закликів до дій, які можуть завдати шкоди іншим особам або майну.

4.2.8. Не мають зображувати осіб, що не досягли 18 років.

4.2.9. Якщо у фото- чи відеосторі є зображення фізичних осіб (самого учасника Голосування або інших осіб), учасник Голосування гарантує наявність згоди від усіх осіб, зображених на фото чи відео, на розміщення фото- чи відеосторі із зображенням таких осіб у відкритому доступі в мережі Інтернет, а також на відтворення фото- чи відеосторі у будь-який інший спосіб та в будь-якій кількості згідно з цими Правилами.

4.3. Фото- чи відеосторі, які не відповідають хоча б одній із вищенаведених вимог та/або іншим вимогам цих Правил, до участі у Голосуванні не допускаються.

4.4. Протягом Строку проведення Голосування учасник Голосування має право створити та розмістити в мережі Instagram необмежену кількість фото- чи відеосторі в мережі Instagram для участі в Голосуванні.

4.5. Учасник Голосування може використати до 9 (дев'яти) AR-масок «Urbasaurus» включно для створення та опублікування фото- чи відеосторі. Тобто, учасник не обмежений у використанні кількості масок для голосування.

4.6. Фото- чи відеосторі з однією з 9 (дев’яти) AR-масок «Urbasaurus» зараховується як один голос за обрану локацію за день.

4.7. Учасник може проголосувати на Сайті за одну локацію в кожному з міст один раз на добу способами, зазначеними в п.4.1.1 цих Правил.

5. Підрахунок та оголошення результатів Голосування.

5.1. Шляхом Голосування учасник зараховує обраній локації наступну кількість балів:

5.1.1. голос, отриманий на Сайті відповідно до п.4.1.1.1 цих Правил = 10 балів;

5.1.2. голос, отриманий на Сайті відповідно до п.4.1.1.2 цих Правил = 15 балів;

5.1.3. голос, отриманий в Instagram відповідно до п.4.1.2 цих Правил = 20 балів.

5.2. Результати голосування на сайті та в Instagram оновлюються кожного дня один раз на добу та публікуються на сайті та на сторінці Кампанії @urbasaurus в Instagram.

5.3. Фінальні результати Голосування будуть оголошені 16 червня 2021 року на Сайті та на сторінці Кампанії @urbasaurus в Instagram.

6. Інформування щодо Правил Голосування.

6.1. Інформування щодо цих Правил здійснюється на Сайті, з розміщенням посилання в профілі Instagram (https://www.instagram.com/urbasaurus/).

6.2. Правила Голосування можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Кампанії протягом всього періоду проведення Голосування, зазначеного в п.2.1 цих Правил. Зміни та/або доповнення Правил можливі лише в разі їх оприлюднення в порядку, що визначений для інформування щодо Правил Голосування. Такі зміни і/або доповнення набувають чинності з моменту їх публікації.

7. Загальні умови Голосування.

7.1. Участь у Голосуванні автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду учасника Голосування з цими Правилами. Порушення учасником правил Голосування або відмова учасника Голосування від належного виконання цих Правил вважається відмовою учасника від участі в Голосуванні та отримання подарунка Голосування, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора.

7.2. Беручи участь в Голосуванні, кожен учасник тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку й використання його персональних даних. Персональні дані учасників Голосування будуть використовуватися виключно Організатором або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності і захисту персональних даних та виключно у зв’язку з проведенням Голосування і не будуть надаватись жодним третім особам для цілей, не пов’язаних із цим Голосуванням. Щодо всіх персональних даних, наданих учасниками Голосування, Організатором або уповноваженими ними особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

7.3. Беручи участь в Голосуванні, учасник Голосування надає Організатору дозвіл на використання та невиключні права інтелектуальної власності, пов’язані з його використанням, включаючи авторські й суміжні майнові права, на території всього світу, в тому числі надає Організатору та третім особам-контрагентам Організатора дозвіл на публічний показ, відтворення, розповсюдження в будь-який спосіб фото чи відео з метою виконання умов Голосуванні та з метою рекламування Голосування й Кампанії Організатора, а також гарантує, що учасником Голосування отримано письмову згоду на проведення фотозйомки всіх третіх осіб, зображених на фото чи відео. Надання такої згоди та гарантій розглядається в розумінні ст. 307, 308 Цивільного кодексу України та ст. 8 Закону України «Про рекламу». Зазначені в цьому пункті 7.3 дозволи на використання фото та відео діють без обмеження по строку.

7.4. Учасник Голосування не отримує плати за участь у Голосуванні на момент участі або в майбутньому та за надання Організатору будь-яких із зазначених вище у п. 7.3 дозволів. Розміщуючи фото чи відео, учасник Голосування розуміє й погоджується з тим, що фото чи відео може використовуватися Організатором Голосування повністю або частково в рекламних кампаніях у всьому світі з урахуванням факту доступності мережі Інтернет з будь-якої держави, без виплат винагороди за будь-яке використання у строки, передбачені п.7.3 цих Правил. Учасник Голосування також підтверджує та погоджується, що фото чи відео можуть використовуватися цілком або частково, окремо або разом з іншими роботами, з будь-яким використанням прав інтелектуальної власності, а також можуть бути змінені, відредаговані або доповнені, використані у відмінній від оригіналу або комбінованій формі, або будь-яким іншим чином на розсуд Організатора у строки, передбачені п.7.3 цих Правил, що не буде вважатися порушенням прав інтелектуальної власності, які належать Учаснику Голосування.

7.5. Організатор Голосування не робить жодних заяв, не дає жодних гарантій (прямо або опосередковано), включаючи те, що учасник отримує в майбутньому будь-які професійні або інші вигоди від участі в Голосуванні.

7.6. Учасник Голосування, беручи участь в Голосуванні, зобов’язується керуватись загальноприйнятими правилами безпеки та уникати будь-яких дій, що можуть завдати шкоди фізичному чи психологічному стану здоров’я собі, та/або третім особам, а також самостійно відповідати за вчинені дії та їх наслідки.

7.7. Організатор, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на Території проведення Голосування, інші непідвладні контролю з боку Організатора, а також залучених ними третіх осіб обставини, внаслідок яких проведення Голосування або Кампанії стало неможливим.

7.8. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором як до, так і після початку Голосування.

7.9. Організатор не несе відповідальності за:

7.9.1. Неознайомлення з цими Правилами учасників Голосування.

7.9.2. Організатор на власний розсуд можуть заборонити подальшу участь у Голосуванні будь-якій особі, яка порушує ці Правила або не відповідає критеріям участі, наведеним у цих Правилах.

7.10. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Голосування не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, несправностями в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність чи належне проведення Голосування, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово зупинити проведення Голосування.

7.11. Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового проведення Голосування.

7.12. Організатор Голосування не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Голосуванні будь-кого з учасників Голосування.

7.13. Це Голосування не є лотереєю, азартною грою або послугою в галузі грального бізнесу.

7.14. Терміни, що використовуються в цих Правилах, належать виключно до цього Голосування. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, рішення ухвалюється Організатором.

7.15. Всі відносини, що стосуються проведення Голосування, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при не врегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із проведенням Голосування, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Голосування не підлягають перегляду.

7.16. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства України.

7.17. Відповідальними особами за проведення Голосування є Організатор. Мережа Instagram не несе відповідальності за це Голосування. Голосування не спонсорується, не рекомендується і не керується зі сторони Instagram.

8. Використання матеріалів, розміщених на даному Сайті.

8.1. Даний Сайт є власністю Організатора. Знаки для товарів та послуг glo™ інші знаки для товарів та послуг, промислові зразки, винаходи та корисні моделі, авторські права на тексти, зображення, відео, програмний код та інші майнові права інтелектуальної власності можуть перебувати у власності третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись, підрядників Організатора, їх афілійованих осіб чи підрядників, осіб, що надають послуги з обробки та передавання даних, інших третіх осіб, і використовуються Організатором на підставі ліцензійних договорів або на інших підставах, не заборонених законодавством. Якщо прямо не передбачено інше, Сайт призначений виключно для особистих потреб Учасника. Використання матеріалів цього Сайту в інших цілях (включаючи, але не обмежуючись: використання Сайту у зв'язку з підприємницькою діяльністю; внесення змін, поширення, передачу, створення, трансляцію, відтворення, публікацію, видачу ліцензій або зворотне проектування будь-яких матеріалів, інформації, програмного забезпечення, продуктів або послуг, отриманих з даного Сайту; створення, передачу або продаж похідних продуктів від будь-яких матеріалів, інформації, програмного забезпечення, продуктів або послуг, отриманих з даного Сайту) без попереднього письмового дозволу суворо забороняється.

9. Обмеження відповідальності та відшкодування збитків.

9.1. Погоджуючись з цими Правилами, Учасник дає згоду, що ні Організатор, ні жодна з допущених третіх осіб не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть виникати в результаті використання або неможливості використання учасником цього Сайту. Цi положення поширюються на помилки, пропускання, переривання, несправності, затримки, комп’ютернi віруси, втрату учасником прибутку чи інформації, несанкціонований доступ або порушення пересилань Учасника чи інформації Учасника та іншу матеріальну чи нематеріальну шкоду). Це обмеження відповідальності застосовується незалежно від того, чи стягуються збитки на основі Угоди, у результаті недбалості чи на будь-яких інших підставах, які виникають у зв’язку з використанням, неможливістю використати або наданням інформації, послуг, продукції чи матеріалів, доступних на цьому Сайті, i навіть у тому разі, якщо Організатор або будь-яка допущена третя особа виявили недбалість або були попереджені про можливість виникнення таких збитків.

9.2. Організатор має право в будь-який час без завчасного попередження розширити, видозмінити, призупинити чи повністю закрити Сайт або будь-яку його частину й не несе жодної за це відповідальності. Організатор залишає за собою право на зміну цієї Угоди без попереднього узгодження та додаткового повідомлення.

9.3. Цей Сайт може містити згадку або посилання на iншi веб-сайти. Організатор не несе жодної відповідальності, пов’язаної з використанням таких веб-сайтів. Згадки або посилання на iншi веб-сайти на даному Сайті надаються лише з метою інформування, i за жодних обставин це не означає, що Організатор підтримує осіб, які володіють такими веб-сайтами, чи гарантує якість товарів або послуг, інформація про які міститься на таких веб-сайтах, а також відповідає за точність та достовірність розміщеної на таких веб-сайтах інформації.

9.4. Погоджуючись з даними Правилами, учасник погоджується відшкодувати Організатору та будь-якій допущеній третій особі, а також їхнім відповідним посадовим особам, директорам, працівникам, агентам, ліцензіарам та постачальникам, захистити вказаних осіб та забезпечити їхнє непритягнення до відповідальності у зв’язку зi всіма й будь-якими збитками, відповідальністю, витратами, збитками, включно з прийнятним винагородженням юристів та судовими витратами, що виникають у зв’язку чи в результаті порушення вказаних Правил (включно з, але не обмежуючись, необережними чи навмисними діями) учасником чи будь-якими іншими особами, що здійснюють доступ на Сайт із використанням iнтернет-пiдключення учасника. У разі, якщо діями учасника викликано технічні несправності Сайту чи систем передачі даних мiж Сайтом i учасником чи іншими особами, учасник погоджується нести відповідальність за будь-якi збитки, включно з прийнятним винагородженням юристів та судовими витратами, що виникають у зв’язку чи в результаті таких несправностей.

10. Відмова від гарантій.

10.1. Учасник використовує цей Сайт під його/її власну відповідальність. Організатор і допущені треті особи безумовно і в явній формі відмовляються від будь-якого виду гарантій, як явно виражених, так і таких, що маються на увазі, включаючи, але не обмежуючись: гарантії якості та придатності для тієї чи іншої конкретної мети і будь-які гарантії того, що матеріали цього Сайту не порушують будь-яких прав; доступ до даного Сайту буде безперервним і не буде схильним до помилок; що даний Сайт буде безпечний; що даний Сайт або сервери, які підтримують Сайт, не міститимуть вірусів; що інформація на цьому Сайті буде повною, точною або своєчасною. Якщо учасник завантажує будь-які матеріали з даного Сайту, він\вона робить це виключно на свій особистий розсуд і під власну відповідальність. Відповідальність за будь-який збиток комп'ютерній системі учасника чи втрату даних, які виникають в результаті завантаження таких матеріалів, лежить виключно на учасникові. На додаток до вищесказаного, учасник приймає на себе вартість всіх витрат, необхідних для обслуговування, відновлення або виправлення такого збитку.

11. Використання файлів «cookies»

11.1. «Сookies» — це невеликі файли з даними, які відправляються до браузера учасника з веб-серверу і зберігаються на жорсткому диску комп’ютера учасника. Посилання на файли «сookies» в цих Правилах також належать до інших способів автоматичного доступу до даних або їхнього зберігання на жорсткому диску учасника.

11.2. Коли учасник перейшов до Сайту, йому/їй було надано повідомлення, яке сповістило про те, що на цьому Сайті використовуються «cookies». Ми повинні були використати «cookies», щоби надати учаснику це повідомлення. Якщо учасник продовжує використовувати цей Сайт, додаткові «cookies» будуть встановлені на його/її пристрій у спосіб, який описано у п.11.3 цих Правил. Продовжуючи використовувати цей Сайт після того, як ми надали учаснику це повідомлення, він/вона погоджується із використанням «cookies» у спосіб, наведений у цих Правилах.

11.3. Типи файлів «cookies», які ми використовуємо на цьому Сайті:

Обов'язкові файли «cookieце файли «cookies», необхідні для роботи нашого сайту, наприклад, «cookies», які дозволяють учаснику реєструватися в захищених розділах нашого сайту або використовувати платіжні онлайн-сервіси.

Аналітичні файли cookies: вони дозволяють розпізнавати і підраховувати кількість відвідувачів, а також бачити, як відвідувачі переміщуються на нашому Сайті. Це допомагає нам поліпшити роботу Сайту, наприклад, щоб користувачі легко знаходили те, що вони шукають.

Рекламні файли cookies: ці файли реєструють візит учасника на наш сайт, а також сторінки, які він\вона відвідав/ла і посилання, які він\вона відкривав\ла. Ми використовуємо цю інформацію, щоб надати учаснику рекламу і контент, які, на нашу думку, можуть бути йому\їй цікаві. У даних цілях ми можемо передавати цю інформацію третім особам.

11.4. Файли «cookies», які працюють на даному сайті, можуть передавати дані третім сторонам (іншим провайдерам, сайтам-партнерам та інше). Це необхідно для того, щоб аналітичні та рекламні файли «cookies» працювали коректно.

11.5. Для отримання додаткової інформації про файли «сookies», включно з налаштуванням вашого браузера в такий спосіб, щоби він не підтримував файли цього типу, відвідайте сайт www.allaboutcookies.org .

12. Як з нами зв'язатися

12.1. Учасник може звертатися до нас із будь-якими питаннями, які у вас можуть виникнути у зв'язку з даними Правилами, за адресою:

Безкоштовна гаряча лінія підтримки користувачів:0-800-50-90-80 або 8008
e-mail: info@myglo.сom.ua
ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15

Звертаємо увагу на те, що ці Правила застосовується тільки до даного Сайту, і їх дія не поширюється на будь-які інші Сайти, включаючи Сайти Організатора, будь-яких допущених третіх осіб або будь-яких третіх осіб, які можуть регулюватися іншими умовами та політиками.

Cookies

Цей веб-сайт використовує файли cookie. Якщо ви продовжуєте перегляд веб-сайту без зміни налаштувань cookie, ми вважатимемо, що ви згодні отримувати всі файли cookies на веб-сайті. Налаштування cookie можна змінити у Вашому браузері. Детальніше в розділі Використання cookie-файлів..